Kokoyo Geoffrey

编辑:开花网互动百科 时间:2020-04-02 06:47:18
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Kokoyo Geoffrey,肯尼亚籍足球运动员。
外文名
Kokoyo Geoffrey
国    籍
肯尼亚
出生日期
1987年12月01日
运动项目
足球

Kokoyo Geoffrey场上位置

编辑
后卫

Kokoyo Geoffrey职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
2009 - 2010肯尼亚
2010 - 2011UlinziStars
2012 - 2012UlinziStars

Kokoyo Geoffrey荣誉

编辑
时间
  
球队
  
联赛
  
2010Ulinzi StarsKenyan Premier League
[1] 
参考资料